Bedieninge

Ons Gemeente-bedieninge is gemik daarop om die geestelike en maatskaplike behoeftes van ons Gemeente en besoekers aan te spreek.

Ons glo dat elke lidmaat ‘n aktiewe rol te speel het binne die aanbied en bestuur van ons eredienste en ander byeenkomste.

Jou betrokkenheid binne ‘n bediening werk mee dat die gemeente as ‘n goed geoliede masjien funksioneerVir meer inligting oor hoe om by ons bedienings betrokke te raak, kontak asseblief die betrokke Bedieningsleiers.

Voorbidding

Ons Voorbiddingspan bid op aktiewe en deurlopende basis vir die behoeftes van ons lidmate, gemeente en gemeenskap.

Indien jy ‘n gebedsversoek het waarvoor ons kan bid, neem asseblief vrymoedigheid en voltooi die gebedsversoekskakel , op ons Tuisblad.

Die vurige gebed van ‘n gelowige het groot kragJakobus 5:16

Musiek

Ons Musiekbediening bestaan uit ‘n klein groep toegewyde musikante en sangers wat hul Godgegewe talente met groot vrug binne die Gemeente aanwend.

Indien jy betrokke wil raak by hierdie belangrike bediening wat die verantwoordelikheid het omdie Gemeente in God se teenwoordigheid in te lei, kan jy gerus met Tyronne Usher of Etna Ackerman Kontak maak

Produksie

Die Klank- en Multi-mediabediening is ‘n integrale deel van die sukses van enige erediens van ‘n kerk. Goeie klank en multi-media dra by  verskeie manière by tot ‘n dinamiese kerkervaring, hetsy die person nou ‘n erediens in persoon bywoon of op ‘n ander wyse elektronies inskakel daarop.

Hierdie bediening vereis eendersyds tegniese vaardighede, kundigheid en andersyds ‘n goeie instinktiewe aanvoeling om te verseker dat die klank en multimedia die boodskap van die erediens intensioneel en effektief ondersteun.

Kontak gerus vir Tyronne Usher as jy wil deel word van hierdie belangrike bediening.

Kinderkerk

Rotsvas Kinderkerk fokus daarop om ons kinders toe te rus met goeie Bybelkennis en fundamentele Bybelwaarhede wat die fondasie van ons Christelike geloof is.

Ons leer graag ons kinders goeie morele waardes en sedes en leer ons kinders hoe om praktiese manier die uitdagings van die lewe aan te pak vanuit ons geloof in Jesus Christus.

Vir meer inligting Kontak Pastoor Gert Vrey by 0833255455 of Liesel Pienaar by 0828706126

Gasvryheid

Ons Gemeente hou werklik van saam koffiedrink en kuier na ons eredienste. Ons Gasvryheidspan maak seker dat daar altyd vars moerkoffie, tee, koekies ensomeer is vir ons kuier na die erediens.

As jy wil deel word van hierdie mensgedrewebediening, kontak Barry Momberg by 0729677085.

Deurspanne

Ons deurspanne ontvang ons gemeentelede en besoekers en verwelkom jou wanneer jy by ons kom kuier.

As vriendelikheid en gemak met mense jou sterkpunte is en jy wil graag by ‘n bediening inskakel, kan jy gerus met Barry Momberg gesels oor jou betrokkenheid.

Victory Youth

Alle jongmense tussen 13 en 18 is welkom op Vrydagaande by ons te kom kuier van 18:00 tot 20:00.

Ons jeugboodskappe is jonk en relevant en gemik om jongmense te help om hul geloof op praktiese manier uit te leef binne die sfere waar hulle beweeg.

Vir meer inligting, kontak Tyronne Usher by 0827988162

Outreach Unlimited

Past Pieter Breytenbach staan aan die hoof van Outreach Unlimited, ’n geregistreerde N.P.O wat finansieel en andersins deur ons Gemeente ondersteun word.

Ons doen aktief gemeenskapsuitreike en bedien minstens eenmaal elke twee weke weg van ons Gemeente af oor die lengte en breedte van ons land.

www.outreachunlimited.co.za

Pieter Breytenbach:
Contact No: 82 415 6632
Email: pieter@outreachunlimited.co.za
Fax No: 0866 300 540